ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ PVG

Τα υδραυλικά αναλογικά χειριστήρια Danfoss PVG αποτελούν το κορυφαίο προϊόν της Danfoss Power Solutions. To compact design που διαθέτουν επιτρέπει το εύκολο χτίσιμο κινήσεων στο ίδιο χειριστήριο και τα mechatronics πηνία τον εύκολο έλεγχο τους. Επίσης, δίνεται η επιλογή για ταυτόχρονο έλεγχο διαφορετικών κινήσεων, ανεξαρτήτου πίεσης και ροής. Η εταιρία Σκούρα κρατάει στοκ στην αποθήκη της όλα τα απαραίτητα modules και ανταλλακτικά και είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για τον σχεδιασμό και συναρμολόγηση ολοκληρωμένων χειριστηρίων PVG.

Έλεγχος ροής ανεξαρτήτου πίεσης
Έλεγχος ροής ανεξαρτήτου πίεσης
Έλεγχος ροής ανεξαρτήτου πίεσης
Έλεγχος ροής ανεξαρτήτου πίεσης
Έλεγχος ροής ανεξαρτήτου πίεσης
Αναλογικοί ηλεκτροϋδραυλικοί επενεργητές  PVEO, PVEA, PVEM, PVEH, PVES