Η εταιρία

Η εταιρία
Η εταιρία

Η εταιρία Σκούρα ιδρύθηκε το 1965 και έκτοτε πρωταγωνιστεί στον κλάδο των υδραυλικών συστημάτων. Η συνεχής παρουσία και υψηλή  τεχνογνωσία στον κλάδο, την καθιστά την πιο αξιόπιστη επιλογή στο σχεδιασμό, κατασκευή και εμπόριο υδραυλικών συστημάτων καλύπτοντας τις ανάγκες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας.