ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρία Σκούρα ΑΕ διανέμει στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και χειρισμού της Danfoss όπως είναι τα τηλεχειριστήρια Danfoss Joysticks και αισθητήρες θέσης, θερμοκρασίας και πίεσης.